Plánované akce

Představenstvo družstva svolává

Výroční členskou schůzi Zemědělského družstva Bohutín

se sídlem v Bohutíně, Vysoké Peci 18

která se koná

v čtvrtek 4.7. 2019 od 13 hodin v salonku hostince „Na Drmlovce“ ve Vysoké Peci.

Program:

  1. Zahájení
  2. Zprávy o hospodaření družstva za minulý rok
  3. Předložení roční závěrky za rok 2018 ke schválení
  4. Diskuse.
  5. Usnesení – závěr.

Účast všech členů nutná!

Ing. Josef Říha

S podklady k jednotlivým bodům programu schůze se mohou členové seznámit v kanceláři družstva.