Plánované akce

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi

Zemědělské družstva Bohutín
se sídlem Bohutín, Vysoká Pec 18, PSČ 262 41
IČ: 470 48 239

Datum konání: 13. května 2020 od 13:00 hodin

Místo konání: Příbram, Kozičín 49, PSČ 261 01 (v zasedací místnosti administrativní budovy družstva)


Program členské schůze:

  1. Zahájení, seznámení s programem
  2. Odvolání členů kontrolní komise
  3. Odvolání členů představenstva pana Jiřího Turečka, Bc. Radka Kubíka, DiS., pana Davida Koppa
  4. Odvolání místopředsedy představenstva pana Jiřího Kubíka
  5. Odvolání předsedy představenstva Ing. Josefa Říhy
  6. Přijetí návrhu novách stanov družstva
  7. Volba nového předsedy družstva Miloslava Vaňáče
  8. Diskuse a závěr

Možnost seznámení se s podklady:
Členové družstva se mohou seznámit s podklady programu svolané členské schůze v kanceláři sídla družstva.

V Bohutíně dne 15.4.2020
Ing. Josef Říha