logo

Zemědělské družstvo Bohutín vzniklo transformací z původního JZD pod Třemošnou se sídlem ve Lhotě u Příbrami. Na ustavující schůzi dne 3.12.1992 byl ustaven samostatný právní subjekt, který byl zapsán do obchodního rejstříku dne 1.3.1993.

Hospodaříme v bramborářské oblasti podél říčky Litavky, na výměře 946 ha zemědělské půdy. Z toho je 455 ha orné a 491 ha luk. Naší hlavní činností je zemědělská výroba. V rostlinné se zaměřujeme na pěstování obilovin, technických plodin a pícnin. V živočišné výrobě se věnujeme chovu hovězího dobytka, a to jak mléčného, tak masného.

Kromě toho poskytujeme služby v oblasti zemědělství (sekání a údržba pozemků, přeprava dobytka), v oblasti nákladní dopravy (kontejnerové nástavby na voze Tatra a LIAZ), opravy strojů, kovářství a zámečnictví.